Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności wszystkich użytkowników serwisu dostępnego za pośrednictwem strony internetowej infobrokerska.pl, zwanej danej „serwisem”.

Administratorem danych i właścicielem strony www.pinkmint.pl jest firma Infomedia Group Sp. z o.o. SK , ul. Wadowicka 12/438, 30-415 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie KRS: 0000677473, NIP: 6793149555, REGON: 367268936 właściciel Agencji Infobrokerska.pl, zwany dalej „Administratorem”.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.

Każdego użytkownika serwisu oraz wszystkich jego podstron obowiązuje aktualna polityka prywatności znajdująca się na stronie https://www.infobrokerska.pl/polityka-prywatnosci.html.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:  Administrator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swojego serwisu. Jeśli nie zgadzasz się z polityką prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisu.

Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Infomedia Group Sp. z o.o. SK.

W czasie korzystania z serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.

W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Infomedia Group Sp. z o.o. SK. przetwarza dane osobowe dla celów związanych z funkcjonowaniem serwisu oraz świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług.

Dane dotyczące użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z realizacją celów, do których dane zostały zebrane.

Użytkownik może w każdym czasie żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez administratora swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania administrator pozostanie uprawniony na mocy odpowiednich przepisów prawa. W tym celu należy wysłać maila na adres mint małpa pink mint.pl

Subskrypcja informacji

Subskrypcja informacji z serwisu wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu użytkownikowi informacje. Imię pozwala naszej firmie zwracać się do użytkowników po imieniu.

Zamawianie usług

Zamawianie wyceny usług oraz samych usług oferowanych przez Infomedia Group Sp. z o.o. wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości

Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z polityką prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu, usług i szkoleń, niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane w serwisie infobrokerska.pl należącym do Infomedia Group Sp. z o.o. przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, publikacji lub komentarzy pod postami na blogu itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Infomedia Group Sp. z o.o. nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają polityce prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Infomedia Group Sp. z o.o. SK dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Infomedia Group Sp. z o.o. SK nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary naszego serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

Infomedia Group Sp. z o.o. SK używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika. Pliki typu cookies są wykorzystywane przez nasz serwis w celach statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk pracy serwisów i odwiedzin użytkowników.

Można nie wyrazić zgody na umieszczanie plików cookies. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności naszego serwisu.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Treści zamieszczone w serwisie są opinią własną firmy Infomedia Group Sp. z o.o. SK. Porady, zamieszczane w serwisie oraz blogu powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.
Opinie wyrażone przez społeczność w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią Infomedia Group.

E-mail: mint małpa pink mint.pl