audyt działania marketingowe

Audyt działań marketingowych – odpowiedź na 5 prostych pytań

Przeprowadzasz jedną kampanię reklamową za drugą, udoskonalasz stronę internetową, a liczba klientów nie rośnie? Czy na pewno wszystko idzie zgodnie z planem? Sprawdź, dlaczego przyda Ci się w takich sytuacjach audyt działań marketingowych.

#1. Co to jest audyt działań marketingowych

Najprościej rzecz ujmując, audyt działań marketingowych to dogłębna analiza sytuacji danej firmy na podstawie podejmowanych przez nią działań marketingowych. Daje wgląd w mocne i słabe strony firmy oraz identyfikuje szanse i zagrożenia.

#2. Co podlega analizie w audycie

O jakich działaniach marketingowych mowa? Przykładem jest marketing internetowy, mobile marketing, content marketing, komunikacja z klientem, organizacja lub udział w wydarzeniach (event marketing), reklama wykorzystująca środki masowego przekazu, tj. reklama telewizyjna, radiowa, prasowa, a także brand marketing czy public relations.

# 3. Jak przebiega audyt

Najczęściej przeprowadzenie audytu zleca się firmie zewnętrznej. Audyt rozpoczyna szczegółowy wywiad dotyczący firmy i jej otoczenia. Następnie, zgromadzone dane podlegają analizie i ocenie, by w syntetyczny sposób przedstawić wnioski w raporcie. Ostatnim etapem jest sprawdzenie postępów i wyników w rozwoju firmy lub produktu, po wdrożeniu zaleceń z raportu.

# 4. Kiedy przeprowadzić audyt

A. Jeśli Twoja firma stoi w miejscu.

Dlaczego? Aby uniknąć najgorszego – kryzysu. Jeśli się nie rozwijamy, zainteresowanie firmą lub produktem maleje, warto zlokalizować miejsce, w którym popełniliśmy błąd i możliwie szybko go naprawić.

B. Jeśli wprowadzono w firmie zmiany.

Dlaczego? Aby ocenić efekt końcowy wprowadzonych zmian. Odświeżona strona internetowa, nowa strategia marketingowa i inne nowe sytuacje, sugerują ocenić słuszność wprowadzonych zmian.

C. Jeśli wszystko zmierza w dobrym kierunku.

Dlaczego? Aby wiedzieć co, przyczynia się do naszego sukcesu.

# 5. Efekty audytu

Co można zyskać dzięki audytowi działań marketingowych? Przede wszystkim dowiemy się, czy nasze działania marketingowe są skuteczne, jakie działania  podejmuje konkurencja oraz jakie są nasze mocne i słabe strony.

Audyt działań marketingowych to praktyczne narzędzie, dostarczające rzetelnych informacji o kondycji firmy i perspektywie rozwoju. Dlatego jeśli czujesz, że w firmie coś nie gra lub zapanowały ciche dni w Twoich social mediach, napisz do nas! Pomożemy Ci rozwiązać problem i wskażemy, co należy zmienić lub poprawić, by działania marketingowe odnosiły większy sukces.